News Desk

VoorleesExpress wint hoofdprijs Nationale Alfabetiseringsprijs 2010 en Achmea Publieksprijs

??s-Hertogenbosch - 08. September 2010

VoorleesExpress van Cultureel Projectbureau SodaProducties heeft de hoofdprijs van de Nationale Alfabetiseringsprijzen 2010 in de wacht gesleept. VoorleesExpress ging ook met de Achmea Publieksprijs naar huis. De projecten ‘de Slimme Nieuwslezer’, ‘Philips Employability Center’, ‘Taal Centraal’ en ‘Protocol Dyslexie mbo’ wonnen in de diverse subcategorieën.

De Nationale Alfabetiseringsprijzen worden jaarlijks tijdens de Dag van de Alfabetisering uitgereikt aan projecten die zich actief inzetten voor de bevordering van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) reikte vandaag de prijzen uit tijdens de Dag van de Alfabetisering in ’s-Hertogenbosch. “Ik heb zelf met plezier voorgelezen met de VoorleesExpress. Gezinnen komen niet alleen op een makkelijke manier in contact met taal, de VoorleesExpress verbindt ook culturen met elkaar. Een terechte winnaar!”, aldus Marja van Bijsterveldt.

De jury was unaniem over de VoorleesExpress. De vrijwilligers van de VoorleesExpress introduceren bij laaggeletterde gezinnen in tien steden het voorleesritueel door een half jaar lang wekelijks thuis bij het gezin te komen voorlezen. Zo ontwikkelen kinderen niet alleen affiniteit met lezen, maar heeft het ook als bijkomend effect dat stadsgenoten met verschillende sociaal-culturele achtergronden met elkaar in contact komen. Het project is ‘een toonbeeld van zuivere, belangenloze inzet voor die mensen die taalondersteuning het hardste nodig hebben’ aldus het juryrapport. SodaProducties ontving uit handen van de demissionair staatssecretaris een cheque die zij naar eigen inzicht kunnen besteden.

De winnaars in de afzonderlijke categorieën zijn:

Categorie                                                        Project        
Toegankelijkheid van informatie vergroten         de Slimme Nieuwslezer’ (Edia)
Taal op de werkvloer                                        Philips Employability Center’ (Philips)
Taboedoorbreking                                           Taal Centraal’ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en ROC Nijmegen)
Voorkomen en bestrijden van taalachterstanden Protocol Dyslexie mbo (CINOP, Onderwijscentrum VU en Expertisecentrum Nederlands)

VoorleesExpress sleepte ook de Achmea Publieksprijs in de wacht. Deze prijswinnaar werd bepaald aan de hand van een stemming onder de bezoekers van de Dag van de Alfabetisering. Een ruimte meerderheid van de stemmen ging uit naar dit project. Danny van der Eijk, lid raad van bestuur van Achmea, reikte de Achmea Publieksprijs uit.

Van der Eijk zegt: “Verzekeraars kunnen en moeten een rol spelen bij het aanpakken van laaggeletterdheid. Door ons te verbinden aan de Publieksprijs wil Achmea duidelijk maken hoe belangrijk wij dit onderwerp vinden en onze waardering uitspreken voor Voorleesexpress, hét project dat in de ogen van het publiek als vernieuwend en creatief wordt gezien.”

De organisatie van de dag was in handen van adviesbureau CINOP, in opdracht van het ministerie van OCW.

Voor een volledig overzicht van de finalisten kunt u kijken op: http://www.taalsmaaktnaarmeer.nl/nationalealfabetiseringsprijzen.

Kijk voor beeldmateriaal of meer informatie op http://www.dagvandealfabetisering.nl/ of volg het laatste nieuws via Twitter: http://twitter.com/DVDA2010.

Multimedia: to download: click right mouse button and 'save image as’

Winnaars Nationale Alfabetiseringsprijzen DvdA 2010Ambassadeurs DvdA 2010Burgemeester Rombouts DvdA 2010Debat DvdA 2010Prinses Laurentien DvdA 2010Prinses Laurentien bij ontvangst DvdA 2010Prinses Laurentien en Koos Vervoort DvdA 2010Sfeerimpressie DvdA 2010

 

Kijk voor beeldmateriaal op: http://www.taalsmaaktnaarmeer.nl/pers. Bij gebruik gelieve als bronvermelding de fotograaf, Maikel Samuels, vermelden. 

About the company

Over Dag van de Alfabetisering
In Nederland vieren we jaarlijks op 8 september de Dag van de Alfabetisering. Deze dag is voor veel mensen belangrijk omdat laaggeletterdheid in de gehele Nederlandse samenleving voor komt. Er rust echter nog steeds een groot taboe op het niet goed kunnen lezen en schrijven terwijl je als burger en werknemer steeds meer tekstuele informatie moet verwerken. Het risico van niets doen is echter groot; laaggeletterden kunnen hun aansluiting verliezen met de maatschappij. Er is een grote rol weggelegd voor bedrijven en gemeenten in het aanpakken van laaggeletterdheid aangezien eenvoudige taken of invulformulieren al voor grote problemen kunnen zorgen. Dit kan als resultaat hebben dat communicatie verkeerd wordt begrepen of dat opdrachten niet juist worden uitgevoerd. Dit kost instanties en bedrijven uiteindelijk geld. http://dagvandealfabetisering.nl/
 
Over CINOP
CINOP is een onafhankelijk, (inter)nationaal onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Met 150 adviseurs werken het bureau aan effectieve oplossingen voor opleidings¬vraagstukken en nieuwe leerconcepten. CINOP organisatie kent een breed scala aan klanten: beroeps¬opleidingen en onderwijsorganisaties, (landelijke) overheden, de Europese Commissie, branche¬organisaties, kenniscentra, bedrijven en internationale organisaties voor ontwikkeling en samenwerking. CINOP is ervaren in het uitvoeren van complexe, multidisciplinaire en/of innovatieve projecten, maar biedt ook snelle, praktische ondersteuning bij concrete vragen. In het bijzonder richt het bedrijf zich op meerjarig programmamanagement waarin opdrachtgevers gedurende de hele cyclus ondersteund worden: van programma¬ontwikkeling tot en met de uitvoering. http://www.cinop.nl
 

Contact details

LEWIS PR, Renate van der Wal

Tel.: +31 (0)40 235 4600

E-mail: dvda@lewispr.com


Technorati tags: CINOP | Dag van de Alfabetisering | Achmea | OCW | VoorleesExpress |

Bookmarklets: