GE News Desk

GE sluit hoofdkwartieren EU en NAVO aan op het elektriciteitsnet

12. May 2016

Rotterdam, 12 mei 2016 – De energieaansluitingen van de hoofdkwartieren van de Europese Unie (EU) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) krijgen binnenkort een extra boost. Sibelga, de enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas in Brussel, heeft GE (NYSE: GE) ingeschakeld om een geavanceerd systeem voor het beheer van het distributienet (ADMS) te leveren. Dat systeem moet de integratie van gedecentraliseerde opwekking van duurzame energie ondersteunen en België helpen om zijn doel te bereiken om tegen 2050 volledig over te schakelen op duurzame energie, met een streefdoel op de kortere termijn van 13% tegen 2020. Het contract zal in de loop van de komende zes jaar in fases worden opgeleverd, waarna een onderhoudscontract voor 12 jaar wordt afgesloten.

De EU heeft een bindend streefdoel vastgesteld om 20% van het eindverbruik van energie uit duurzame energiebronnen te halen. Daarom hebben de lidstaten van de EU hiervoor nationale actieplannen aangenomen. In 2014 haalde België al bijna 7,5 MW van zijn energie uit hernieuwbare bronnen, maar om de ambities waar te maken, moeten er nog meer duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, worden aangesloten op het net. Brussel is een sterk ontwikkeld stedelijk gebied, waar de afgelopen jaren is geïnvesteerd om zonne-energie te integreren in het net en om de belasting van het steeds grotere aantal elektrische voertuigen effectief te kunnen opvangen.

Met PowerOn Advantage, het ADMS van GE’s Grid Solutions, zal Sibelga de belasting van het net en de impact van de vraag naar energie op dat net kunnen beheren en beter kunnen werken, doordat de teams op het terrein kunnen rekenen op mobiele technologie van de laatste generatie. Het platform zal het bedrijf ook helpen om de invoering van de Europese netcodes voor te bereiden. Dankzij de geïntegreerde adaptieve netwerkoplossingen van PowerOn Advantage zal Sibelga het net kunnen modelleren om eventuele beperkingen te optimaliseren en de levering van duurzame energie aan het net te maximaliseren. Met deze oplossingen zal Sibelga ook de gedecentraliseerde opwekking van duurzame energie, zoals zonne-energie, kunnen voorspellen op basis van gearchiveerde gegevens en weersvoorspellingen. Aan de vraagzijde voor elektriciteit helpt het ADMS om het gedrag van consumenten te sturen op basis van beperkingen en stimulansen, bijvoorbeeld door de tarieven aan te passen. GE zal in het kader van dit contract ook het bestaande SCADA[1]- en gegevensbeheersysteem (DMS) van Sibelga vervangen en uitbreiden, om het Smart Grid tegen 2018 naar Brussel te brengen.

“Duurzame energie is steeds meer onderdeel gaan uitmaken van de moderne energienetten. Om een constante aansluiting op een stabiel, betrouwbaar elektriciteitsnet te verzekeren, is het van essentieel belang dat duurzame energie vlot kan worden geïntegreerd in het net,” vertelt Karim El Naggar, Chief Digital Officer bij GE Energy Connection. “We blijven ons inzetten om onze klanten bij te staan in hun ambities en we zullen ook in de toekomst een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van het EU-streefdoel van 20% tegen 2020, en daarna.”

 

 


[1] Toezicht en gegevensverwerving (Supervisory Control and Data Acquisition)

About the company

BERICHT VOOR DE REDACTIE

Over GE 
GE (NYSE: GE) is ’s werelds meest toonaangevende digitaal industrieel bedrijf, dat de industrie transformeert dankzij software-gedefinieerde machines en oplossingen die verbonden, responsief en voorspellend zijn. GE is georganiseerd rond een globale uitwisseling van kennis, de “GE Store”, waarbij elke bedrijfstak toegang heeft tot dezelfde technologie, markten, structuur en intellect. Elke uitvinding voedt innovaties en applicaties in onze industriële sectoren. Met mensen, diensten, technologie en schaal levert GE betere resultaten voor klanten door het spreken van de taal van de industrie. www.ge.com

Contact details

Neem voor meer informatie contact op met:
GE Europe

Claire Biau
+33 1 41 49 21 12 

claire.biau@ge.com

LEWIS
Mascha Geerts

+31 (0) 40 235 46 00
mascha.geerts@lewispr.com 
www.teamlewis.com 


Technorati tags: GE | NAVO | EU | sibelga | electriciteit | gas | Brussel | distributie | grid | solution | duurzaam |

Bookmarklets: