GE News Desk

Kees de Blok (Aster Thermoakoestische Systemen) wint prestigieuze wereldwijde Ecomagination Innovation Challenge GE

Calgary, Canada - 03. February 2015

Nederlander Kees de Blok is met zijn bedrijf Aster Thermoakoestische Systemen één van de vier winnaars in de eerste fase van de prestigieuze, met 1 miljoen dollar gedoteerde, Ecomagination Innovation Challenge van GE. Deze wereldwijde open innovatie challenge richt zich op de ontwikkeling van technologie voor het optimaliseren van energiewinning uit teerzanden en het terugdringen van de milieubelasting die gepaard gaat met dit proces. Kees de Blok en zijn drie medewinnaars – afkomstig uit Italië, India en de UK – nemen hun prijs dinsdag in Calgary, Canada in ontvangst.

Teerzanden vormen een steeds belangrijkere alternatieve bron van energie, voor zowel Canada als de rest van de wereld. Met de ambitie van Canada om de productie van uit teerzanden gewonnen olieproducten te verhogen naar 3,8 miljard vaten in 2022, neemt ook de noodzaak toe om nieuwe technologieën te ontwikkelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen die bij dit proces vrijkomen. De Innovation Challenge van GE richt zich dan ook op twee van de belangrijkste ontwikkelingen op dit vlak: het creëren van nieuwe toepassingen voor de vrijkomende restwarmte en een verbeterde efficiëntie van de stoomproductie. 

“Dit is GE’s zesde wereldwijde challenge. Deze innovatiewedstrijden bewijzen zich als een perfecte manier om de hersencapaciteit binnen de volledige industrie te benutten om technologische uitdagingen op te lossen”, zegt Elyse Allan, President en CEO, GE Canada. “Het is een goede manier om het ontwikkelproces te versnellen en samen te werken met ondernemers en universiteiten voor het testen, opschalen en commercialiseren van veelbelovende nieuwe technologieën. We leren erg veel van elkaar.”

De vinding van Kees de Blok richt zich op thermoakoestische energie conversie, een technologie waarmee het mogelijk is om uit industriële restwarmte nuttige energie te genereren in de vorm van elektriciteit, koeling of voor het opschalen van de temperatuur. Hierbij wordt een deel van de restwarmte gebruikt voor het aandrijven van het thermoakoestische systeem zelf. De met het systeem opgeschaalde restwarmte kan vervolgens weer worden hergebruikt, een belangrijke vinding voor teerzand-ontginning. 

Kees de Blok startte in 1985 met zijn onderzoek naar thermoakoestische energie conversie en ging in 2000 fulltime aan de slag met zijn bedrijf Aster Thermoakoestische Systemen. Met het winnen van deze prestigieuze innovatie challenge krijgt Kees de Blok de kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van technologieën voor een efficiëntere energiewinning uit teerzanden in Canada. Naast de ontvangst van een startkapitaal worden de winnaars in contact gebracht met organisaties in de olie- en gasindustrie voor de verdere ontwikkeling van hun concepten.

“Open innovatie is een waardevolle strategie om een toepassing of technologie uit het ene vakgebied succesvol in te zetten in een ander vakgebied. Thermoakoestische energie conversie en teerzand-ontginning is hier een mooi voorbeeld van”, zegt Kees de Blok. “Het lijkt me geweldig om samen met GE’s research & technology team een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame en technisch meer efficiënte olie- en gassector in Canada.”

Inmiddels heeft GE fase 2 van de Ecomagination Innovation Challenge aangekondigd, waarvoor de inschrijving vanaf vandaag geopend is. De fase 2 challenge richt zich op het vinden van technologieën die zich in andere markten bewezen hebben voor het verbeteren van de efficiëntie van stoomgenerator systemen voor teerzanden. Doelstelling hierbij is om zowel uitstoot als kosten te verlagen. De deadline voor het insturen van projecten voor deze tweede fase is 9 april 2015. Meer informatie is te vinden op: www.geghgecochallenge.com.

About the company

Over GE
GE (NYSE: GE) werkt aan zaken die ertoe doen. De beste mensen en de beste technologieën pakken de grootste uitdagingen aan. We zoeken naar oplossingen op het gebied van energie, gezondheid, transport en financiën, om zo te werken aan de ontwikkeling, versteviging, verandering en verbetering van de wereld. Niet alleen denken. Doen. GE werkt. Meer informatie? Bezoek de website op www.ge.com.

Contact details

Neem voor meer informatie contact op met:

Barbara Vermeire                                          
Communications Manager GE Benelux
+32 2 235 6960
barbara.vermeire@ge.com

LEWIS PR

Tel: +31 (0)40 235 46 00
E-mail: GEBNL@lewispr.com


Technorati tags: GE | Innovation Challenge | teerzanden | Aster Thermoakoestische Systemen | innovatie | ecomagination |

Bookmarklets: